Serviciul de Apa

Comuna Tisău, Serviciul de Apă

Program: 08:00 - 16:00

Administrator: 0769977598

SERVICIUL DE APĂ

Tarife

PRETUL PENTRU BRANSARE Sl ALTE SERVICII

Cereri

REGULAMENTUL INTERN AL CONSILIULUI LOCAL TISAU - SERVICIUL APA

CERERE PENTRU ELIBARARE AVIZULUI DE CONSTRUIRE/ DESFIINTARE (AVIZ AMPLASAMENTELE)

CERERE PRIVIND RACORDAREA LA RETEAUA DE ALIMENTARE CU APA A COMUNEI TISA

Anunțuri
Scroll to Top